montaż regałów sklepowych, magazynowych, wyposażenia
O Firmie

Firma FENIX jest profesjonalna firm? zajmuj?c? si? monta??em rega??ów i innych elementów wyposa??enia sklepów, zarówno ma??ych jak i hipermarketów wszystkich bran?? z materia??ów powierzonych przez klienta w oparciu o dostarczon? dokumentacj?. Nasi monta??y??ci to fachowcy z wieloletnim do??wiadczeniem zdobytym w kraju  i za granic?.

Specjalizujemy si? w kompleksowych monta??ach, demonta??ach i przebudowach rega??ów sklepowych oraz modernizacji obiektów handlowych. Od 13 lat montujemy wyposa??enie w obiektach o powierzchni od 200 do 20 000 metrów kwadratowych.

Montowali??my lub montujemy wyposa??enie w takich sieciach jak: Tesco, Rossmann, Sano, Bomi, Humanic, Motivi. W ci?gu 13 lat naszego funkcjonowania na rynku zdobyli??my zaufanie wielu firm. Wszystkim firmom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oferujemy swoje us??ugi na rynku polskim i poza jego granicami.

Zapraszamy do korzystania z naszych us??ug.

Z powa??aniem,

Grzegorz Banasiewicz – w??a??ciciel.

 

2010 © FENIX. All rights reserved.
realizacja: Multimedia | CMS: SmallEdit3